Skip to content

Tuberkuloositõrje

Tuberkuloosiregister

 • Kogume tuberkuloosiregistrisse andmeid kõigi tuberkuloosi haigusjuhtude, ravimresistentsuse ja tuberkuloosi ravi kohta
 • Registri andmeid kasutatakse ravitõhususe analüüsiks ja tõrjemeetmete ning tervishoiuteenuste planeerimiseks
 • Tuberkuloosi haigestumuse ja ravitulemuste andmed leiab tervisestatistika andmebaasist

Tervisedendus ja ennetus

 • Räägime kaasa õigusloomes ja mõjutame tervisepoliitikat
 • Jagame tõenduspõhist teavet otsusetegijatele, arvamusliidritele ja poliitikakujundajale
 • Osaleme riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
 • Teeme koostööd erinevate ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui välismaal

Teenused

 • Arendame ja koordineerime tuberkuloosi otseselt kontrollitava ambulatoorse ravi teenust
 • Tagame tuberkuloosiravi kvaliteedi konsiiliumide ja supervisioonide kaudu

Koolitused ja teavitustegevus

 • Viime läbi tuberkuloosialaseid koolitusi tervishoiutöötajatele
 • Anname välja tuberkuloositeemalisi materjale elanikkonnale ning juhendmaterjale spetsialistidele
 • Tuberkuloosi ennetamise ja ravi kohta loe täpsemalt terviseinfo.ee veebist.

Tuberkuloosi valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 valdkonna „Tervislik eluviis" all.