Skip to content
Sisukaart

Personaalmeditsiin

Tervise Arengu Instituut viib ellu projekti "Personaalmeditsiini rakendamine Eestis 2019-2022", kus loome valmisoleku geeniinfo jõudmiseks patsientide ja arstideni.

Eestis on terviseandmed koondatud ühtsesse tervise infosüsteemi ning on olemas teadmine ligi 20% riigi rahvastiku geeniandmetest. See loob unikaalse võimaluse personaalmeditsiini rakendamiseks, kus geneetilise info lisamine terviseandmetele võimaldab teha paremaid ennetus- ja raviotsuseid.

Projekti tegevused

  • Töötame välja IT lahenduse ja sellega seotud regulatiivse raamistiku personaalmeditsiini teenuste pakkumiseks. See koondab ja analüüsib geeni- jt personaalseid terviseandmeid, mis võimaldab pakkuda senisest täpsemat ennetust ja ravi. Patsiendil võimaldab parem teadlikkus oma terviseriskidest võtta vastu terviseteadlikumaid otsuseid.
  • Lahendus töötatakse välja kolme arvutusmudeli - südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise, rinnavähi varajase avastamise ning farmakogeneetiliste soovituste näitel ravimite toimeainete määramiseks.
  • Koolitame tervishoiutöötajaid, täiendades teadmisi meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini osas ning oskusi rakendada geeniandmeid haiguste ennetuses ja ravis.

Telli uudiskiri

Kui soovid olla kursis personaalmeditsiini arengutega, telli e-postile uudiskiri. Varasemad uudiskirjad.

Projekti partnerid

Projekt viiakse ellu koostöös Tartu Ülikooli, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga.

Olemasolevale e-tervise süsteemile luuakse uued lahendused:

  • Patsiendiportaalis www.digilugu.ee on inimestele kättesaadavad raviga seotud andmed ja haiguslood. Tulevikus tekib võimalus näha oma geneetilisi riske ning geenodoonoritel hallata geeniandmetega seotud nõusolekuid.
  • Perearstide otsustustugi ühendab meditsiinilised teadmised ja inimeste terviseandmed, mille põhjal antakse perearsti töölauale automaatseid personaalseid soovitusi. Tulevikus lisanduvad sinna geeniriskide andmed ja farmakogeneetilised soovitused.

Seotud projektid

Olulise sisendi personaalmeditsiini rakendamiseks annavad kliinilised juhtprojektid (RITA projektid), mida juhib Tartu Ülikooli Kliinikum. Aastatel 2017–2021 viiakse ellu kaks kliinilist juhtprojekti:

  • rinnavähi personaalne ennetamine ja varajane avastamine
  • südame-veresoonkonnahaiguste ennetamine, statiinravi, personaalsete näidustuste väljaselgitamine ja rakendamine.

Raamdokumendid

Personaalmeditsiini rakendamisel Eestis on aluseks järgmised dokumendid:

Personaalmeditsiin