Skip to content

Laste ja noorte tervis

Uuringud ja analüüsid

Tervisedendus ja ennetus

VEPA käitumisoskuste mäng

Loe lähemalt
 • Teeme koostööd paikkondlike spetsialistide ja võrgustikega, koordineerime tervist edendavate lasteaedade võrgustiku ja tervist edendavate koolide võrgustiku tööd ning pakume neile erialast teavet
 • Lepime kokku valdkonnaülese ennetuse põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid
 • VEPA käitumisoskuste mäng - algklassides rakendatav metoodika, mis toetab õpilaste vaimset tervist ja aitab ennetada riskikäitumist hilisemas eas
 • Imelised Aastad vanemlusprogramm, mis toetab vanemlike oskuste arengut ja aitab ennetada mitmeid käitumise ja tervisega seotud probleeme
 • Diabeeti põdevate laste toetamine haridusasutuses, tagamaks esimest tüüpi diabeeti põdevate laste toimetulek lasteaias ja koolis, nende haiguse hea kontroll ning võrdne kohtlemine teiste lastega
 • Lasteaedadele ja lastevanematele suunatud sekkumise arendamine laste toitumis- ja liikumisharjumuste mõjutamiseks
 • Metoodika arendamine Eestis rakendatavate ennetavate sekkumismeetmete tõenduspõhisuse mõõtmiseks

Teenused

 • Nõustamisteenuse arendamine koolidele uimastiennetuse elluviimiseks
 • Noorte uimastitarvitamise skriinimise ja varajase sekkumise teenuste arendamine

Koolitused ja teavitustegevused

 • Töötame välja erinevate valdkondade (tervisedendus haridusasutuses, liikumine, toitumine, vaimne tervis, uimastiennetus, seksuaaltervis, suutervis, vigastuste ennetamine, esmaabi, diabeet lastel ja noortel) trükiseid ja juhendmaterjale
 • Pakume õpetajatele ja lastega tegelevatele spetsialistidele koolitusi teemadel:
  • tervisedendus haridusasutustes
  • toitumine ja liikumine
  • uimastitarvitamise ennetamine ja eluoskuste arendamine
  • seksuaalkasvatus
  • vaimse tervise edendamine
 • Viime läbi tõenduspõhise ennetuse koolitusi
 • Haldame veebilehti tarkvanem.ee, vepa.ee, terviseinfo.ee, noored.alkoinfo.ee

Tegevusi viiakse osaliselt ellu Eesti Haigekassa, Euroopa Komisjoni jt välisvahendite toel.