Skip to content

Koolitused

Pakume erinevatele spetsialistidele tervise ja sotsiaaltöö valdkondades enesetäiendamise võimalusi. Korraldame koolitusi ning teisi tervise- ja sotsiaalvaldkonna sündmusi: riiklikke ja rahvusvahelisi konverentse, suvepäevi, infopäevi ja supervisioone.

Koolitused on mõeldud koolide, lasteasutuste ja asenduskodude töötajatele, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöötajatele, tervishoiutöötajatele ja tervisedendajatele, nõustajatele ja psühholoogidele, hooldus-, lapsendaja- ja eeskosteperedele, kohalikele omavalitsustele, tervise ja sotsiaalvaldkonda panustavatele riigiasutustele, mittetulundusühingutele ning ettevõtetele.

Koolitustel osalemine

Koolituskalender

Vaata
  • Koolituste toimumise ajad on toodud koolituskalendris ja samas saab koolitustele registreeruda. Kalendrisse lisandub koolitusi jooksvalt.
  • Osadele koolitustele toimub registreerimine vaid asutuste kaudu. 
  • Igal aastal kõiki koolitusi ei toimu. Vastav märge on tehtud koolituse juurde.

Koolitussuunad

Aastas osaleb meie koolitustel ligi 5000 inimest. Pakume kokku üle 300 koolituse ja kursuse. Korraldame 3-4 suuremat konverentsi igal aastal.

Meie eesmärk on pakkuda mitmekülgseid ja kaasaegseid tervise- ja sotsiaalvaldkonna täienduskoolitusi. Koolituste korraldamise aluseks on Täiskasvanute koolituse seadus, Täienduskoolituse standard ja Tervise Arengu Instituudi Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise kord. Koolitused toimuvad õppekava alusel ning need registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (ID 16013).