Skip to content
Sisukaart

HIV-i ennetamine

Uuringud ja analüüsid

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Foto: Eldar Nazarov,  Unsplash

Tervisedendus ja ennetus

 • Räägime kaasa õigusloomes ja mõjutame tervisepoliitikat
 • Jagame tõenduspõhist teavet otsusetegijatele, arvamusliidritele ja poliitikakujundajale
 • Töötame välja noorte seksuaalkäitumise alaseid meetmeid
 • Osaleme riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
 • Teeme koostööd erinevate ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui välismaal

Teenused

Teenuste info

vaata hiv.ee
 • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, narkootikume süstivad inimesed, meestega seksivad mehed)
 • Vabatahtliku HIV testimise ja nõustamise teenused nii täiskasvanutele kui noortele
 • Abivõimalused narkootikumide tarvitajatele ja nende lähedastele
 • HIV-iga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud psühholoogilise, sotsiaalse ja kogemusnõustamise teenused
 • HIV-iga elavatele inimestele suunatud juhtumikorralduse teenus
 • Kahjude vähendamise teenused, sealhulgas narkootikume süstivatele isikutele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenused

Koolitused ja teavitustegevused

 • Viime läbi koolitusi  ja anname välja spetsialistidele suunatud juhend- ja infomaterjale
 • Anname välja elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjale
 • Haldame veebilehte hiv.ee, kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud informatsioon HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide kohta

HIV ennetamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 valdkonna „Tervislik eluviis" all.

HIV-i ennetamine, HIV-iga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte seas, Seksuaalkäitumise uuring, Narkomaania, Narkomaaniaraviregister