Skip to content

Alkoholi liigtarvitamise ennetamine

Uuringud ja analüüsid

tervisejooks

 

Tervisedendus ja ennetus

  • Räägime kaasa õigusloomes ja mõjutame tervisepoliitikat
  • Panustame tervist toetava keskkonna loomisele paikkonnas lasteasutuses  ja töökohtadel
  • Koostöös koolidega rakendame VEPA käitumisoskuste mängu, mis mis toetab õpilaste vaimset tervist ja aitab ennetada riskikäitumist hilisemas eas
  • Arendame ja rakendame koostöös omavalitsustega vanemlusprogrammi "Imelised aastad". Programm aitab lapsevanematel arendada vanemlikke oskuseid ja sellega ennetada mitmeid käitumise ja tervisega seotud probleeme, sh alkoholi tarvitamist

Teenused

Nõu ja abi

Vaata alkoinfo.ee

Koolitused ja teavitustegevused

Alkoholitarvitamise vähendamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 valdkonna „Tervislik eluviis" all.

Tegevusi viiakse osaliselt ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames.

Meie tegevused lähtuvad alkoholipoliitika rohelises raamatus heaks kiidetud põhimõtetest.