Skip to content

Reovee uuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide suhtes

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Reovee uurimine on üheks täiendavaks meetodiks saada ülevaade narkootikumide tarvitamisest. Narkootikumide ja nende metaboolsete jääke analüüsimine kommunaalreovees aitab hinnata narkootikumide tarvitamist kogukonnas.

Metoodika hõlmab nii analüütilist keemiat, füsioloogiat ja biokeemiat, reoveemajandust, ruumilist ning meditsiinilist epidemioloogiat ning statistikat.

2019. aastal läbiviidud pilootuuring oli esimene katse Eestis analüüsida narkootikumide leide reoveest, uuringu piirkonnaks valiti Tallinn.

Mida me uurime?

Analüüsime järgmisi aineid ja nende metaboolseid jääke kommunaalreovees: amfetamiin, metamfetamiin, metüleendioksümetamfetamiin, metüleendioksüamfetamiin, kokaiin, bensoüülekgoniin, metadoon, 2-etülideen-1,5-dimetüül-3,3-difenüülpürrolidiin (EDDP), nikotiin, kotiniin, karboksütetrahüdro-kannabinool (THC COOH), etüülsulfaat. Selleks et hinnata leitud kogust nii ajas kui ka ruumis ning võrrelda seda juba avaldatud andmetega, teisendati ng/l esitatud leiud milligrammideks 1000 inimese kohta ööpäevas.

Kui sageli toimub?

Uuring viiakse läbi kord aastas erinevates Eesti piirkondades. 2019. aasta märtsis viidi uuring pilootprojektina läbi ainult Tallinnas. Üheks uuringupiirkonnaks jääb püsivalt Tallinn, alates 2020. aastast lisandub uuringusse ka mõni teine Eesti linn. Linn valitakse vastavalt vajadusele ja linna huvile osaleda. 2020. aastal viidi uuring läbi Tallinnas ja Pärnus. 2020. tulemused avaldatakse 2021. aasta teises pooles.

Rahvusvahelised võrdlusandmed

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide reoveeuuring põhineb üleeuroopalise reovete uuringute võrgustiku SCORE (Sewage Analysis CORe Group Europe) protokollil. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse poolt avaldatavad reoveeandmed hõlmavad enam kui 60 linna rohkem kui 20 riigis.

Euroopa narkootikumide jääkide reoveeuuringu rahvusvaheline veebileht

Tulemused ja publikatsioonid