Skip to content

HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Uuring annab regulaarse ülevaate Eesti noorte seksuaalkäitumisest, seksuaalharidusest, HIVi ja teiste seksuaalsel teel levivate nakkustega seotud riskikäitumisest ning seda mõjutavatest teguritest. Uuringu andmete põhjal saab teha otsuseid noorte seksuaalhariduse ja -tervise parandamiseks. Samuti kasutatakse uuringu andmeid riikliku HIVi tegevuskava aastateks 2017–2025 tulemuslikkuse mõõtmiseks.

Uuritavad rühmad:

 • 2015. aastal 14–18-aastased üldhariduskoolide õpilased, 16–18-aastased kutsekoolide õpilased ja 19–29-aastased täiskasvanud noored
 • 2020/2021. aastal 14–18-aastased üldhariduskoolide õpilased ja 16–18-aastased kutsekoolide õpilased

Mida me uurime?

 • teadmised ja ekslikud arusaamad seoses HIVi levikuteedega
 • suhtumine HIVi nakatunud inimestesse ja HIViga seotud uskumused
 • teadmised HIV-testi tegemise võimalustest ja testimas käimine
 • seksuaaleluga alustamine, seksuaalpartnerid, seksuaalne väärkohtlemine
 • kondoomide ja rasestumisvastaste vahendite kasutamine ja kasutamata jätmine
 • kondoomi kasutamisega seotud hoiakud
 • suhete, seksuaalsuse ja seksuaaleluga seotud teemade käsitlemine koolis ja selleks kasutatavad õppetöövormid
 • erinevad suhete, seksuaalsuse ja seksuaaleluga seotud teabeallikad (vanemad, sõbrad, internet)
 • sõltuvusainete (tubakatooted, alkohol ja narkootikumid) tarvitamine

Taustainfona kogutakse sotsiaal-demograafilisi andmeid (sugu, vanus, elukoht, perekonna koosseis, perekonna majanduslik olukord, suhted koolis ja kodus) ning enesehinnanguid vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Kui sageli toimub?

Esimene uuring viidi läbi 2003. aastal ning järgmised iga kahe aasta tagant aastatel 2005 ja 2007. Alates 2010. aastast korraldatakse uuringut iga viie aasta tagant. Viimane uuring viidi läbi 2020/2021 ja andmed avaldatakse 2022. aasta kevadel.

Tulemused ja publikatsioonid