Skip to content

Euroopa laste rasvumise seireuuring (COSI)

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Euroopa laste rasvumise seireuuringuga (Children’s Obesity Surveillance Initiative ehk COSI) kogutakse kolmeaastase intervalliga 6–9-aastaste laste antropomeetrilisi andmeid.

COSI on WHO Euroopa Regionaalbüroo algatus, et saada täpne ülevaade rasvumise epideemia arengust ja töötada välja vastumeetmed ülemäärase kehakaalu kasvutrendi peatamiseks ja tagasipööramiseks.

Eestis kogutavad andmed laste ülemäärase kehakaalu kohta on seni olnud agregeeritud kujul ja ei võimalda üksikasjalikumat analüüsimist, mistõttu liitus 2015/16. õppeaastal COSI algatusega ka Eesti.

Esimesel uuringuaastal kuulusid valimisse kõik Eesti üldhariduskoolide 1. klasside õpilased. Ajas muutuvate seoste hindamiseks kaasati 2018/19. õppeaastal toimunud jätku-uuringusse lisaks 1. klassidele ka 4. klassi õpilased.

Mida me uurime?

 • antropomeetrilised näitajad (pikkus, kehamass, talje- ja puusaümbermõõt)
 • söömisharjumused (hommikusöögi söömine, erinevate toitude ja jookide tarbimine)
 • liikumisharjumused (koolis käimise viis, liikumisega seotud huviringides osalemine, aktiivne mängimine, ekraaniaeg, koolitöödele ja lugemisele kulunud aeg, uneaeg)
 • koolitee turvalisus lapsevanema ja kooli hinnangul
 • esimese eluaasta andmed (sünnikaal, sündimise ajalisus, rinnapiimaga toitmine)
 • sotsiaal-majanduslik olukord (kodune keel, leibkonna koosseis, vanemate haridus ja tööhõive, leibkonna majanduslik olukord)
 • vanemate tervis (vanemate kehamassiindeks, krooniliste terviseseisundite esinemine)
 • koolikeskkonna tegurid (liikumisvõimaluste olemasolu, huviringide korraldamine, koolis pakutav söök ja jook, toitumisõpetus, tervist edendavad algatused)

Vaata küsimustikke uuringu raportist.

Kui sageli toimub?

Uuringut viiakse läbi iga kolme aasta tagant alates 2015/2016. õppeaastast. Viimane uuring viidi läbi 2018/2019. õppeaastal.

Rahvusvahelised võrdlusandmed

Uuringut viiakse läbi Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) egiidi all enamikus Euroopa riikides. Esimene COSI andmete kogumise voor toimus 2007/2008. õppeaastal, Eesti liitus 2015/2016. õppeaastal. Tänaseks on uuringus osalenud enam kui 300 000 last 40 riigist.

COSI uuringu info WHO veebilehel

Tulemused ja publikatsioonid

Andmetabelid on avaldatud tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.

2018/2019. õppeaasta uuring

 • Eesti uuringu raport
 • Eesti uuringu raport inglise keeles

2015/2016. õppeaasta uuring

Teadusartiklid

Rahvusvahelised COSI publikatsioonid

Eesti andmeid hõlmavad teadusartiklid:

 • Whiting S, Buoncristiano M, Gelius P, Abu-Omar K, Pattinson M, Hyska J et al. Physical activity, screen time and sleep duration of children aged 6-9 years in 25 countries: an analysis within the WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI 2015/2017. Obesity Facts 2020.