Skip to content

EMCCDA Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitlus

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) koordineeritud veebiuuring „Web survey on drugs“ annab ülevaate erinevate ainete tarvitatamisest, tarvitamise ja hankimise viisidest ning tarvitaja sotsiaaldemograafilisest taustast. Uuring käsitleb põhjalikult kanepitooteid, kokaiini, ecstasy/MDMA, amfetamiini, metamfetamiini, uusi psühhoaktiivseid aineid ja fentanüüli.

Uuring toimub samaaegselt Eestiga mitmetes teistes Euroopa riikides ja uuringu teeb väärtuslikuks võimalus võrrelda Eesti olukorda teiste riikidega.

Veebiuuringus osalemine on anonüümne, vabatahtlik ja sõltub vastaja huvist osaleda. Uuringu sihtgrupp on vähemalt 18-aastased Eestis elavad inimesed, kes on kasvõi korra elu jooksul tarvitanud narkootikume. Küsimustik on Eestis saadaval kolmes keeles: eesti, vene ja inglise.

Teemad

  • ainete tarvitamine elu jooksul ja viimase 12 kuu ja/või 30 päeva jooksul
  • aine tarvitamise sagedus
  • aine tarvitamise viisid
  • tarvitatavad kogused
  • narkootikumide hankimise viisid/allikad ja hangitavad kogused
  • narkootikumide hind
  • uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamise eesmärk ja oodatav mõju
  • vastajate sotsiaaldemograafiline taust

Kui sageli toimub?

EMCCDA veebiuuringut korratakse 2−3 aastase intervalliga. Esimest korda viidi uuring läbi 2016. aastal. Eesti osales andmekogumises esimest korda 2018. aastal. Järgmine uuring, milles ka Eesti osaleb, viiakse läbi 2021. aasta alguses.

Rahvusvahelised võrdlusandmed

Kokku on uuringus erinevatel aastatel osalenud üle 15 Euroopa Liidu riigi. Eesti osales 2018. aasta andmekogumises ja Eesti andmed on võrreldavad uuringus osalenud teiste riikide Austria, Belgia, Soome, Itaalia, Läti, Leedu, Küprose ja Poolaga.

EMCCDA veebiuuringu rahvusvaheline veebileht

Tulemused ja publikatsioonid

Matias J, Kalamara E, Mathis F et al. The use of multi-national web surveys for comparative analysis: Lessons from the European Web Survey on Drugs. Int J Drug Policy 2019; pii: S0955-3959(19)30073−8.

Abel-Ollo K, Lõhmus L. Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitluse metoodika ja esmased tulemused. Eesti Arst 2019;98(11):627–635.