Skip to content

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring on osa rahvusvahelisest Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) uuringust.

Eesmärk on koguda teavet koolinoorte terviseseisundi, tervisekäitumise ja heaolu kohta ning analüüsida saadud tulemusi seoses noorte sotsiaal-majandusliku taustaga. Need andmed aitavad jälgida trende tervises ja tervisekäitumises, samuti annavad võimaluse suunata tervisepoliitikat teaduspõhiselt ning võrrelda Eesti kooliõpilaste tervist teiste riikidega. 

Küsitletakse 5., 7. ja 9. klasside õpilasi, kes on valdavalt 11-, 13- ja 15-aastased. See on iga, kus noorel kujunevad ja juurduvad tervisekäitumise harjumused ning just selles eas on inimene väga vastuvõtlik nii headele kui halbadele mõjudele. Küsitluses osalevad noored nii eesti kui vene õppekeelega koolidest, kokku ligikaudu 100 koolist üle Eesti.

Mida me uurime?

  • sotsiaalne keskkond (perekond, koolielu ja sõbrad, kiusamine)
  • terviseseisund (hinnang oma tervisele ja eluga rahulolu, tervisekaebused, vigastused, vaimne tervis, kurbus ja masendus, depressioonisümptomid, suitsiidimõtete esinemine)
  • tervisekäitumine (hommikusöögi söömine, erinevate toitude ja jookide tarbimine, kehakaal, kehaline aktiivsus, ekraaniaeg, uneaeg, suuõõne tervishoid, tervisealane kirjaoskus)
  • riskikäitumine (suitsetamine ja tubakatooted, alkoholi tarvitamine, kanepi tarvitamine, seksuaalkäitumine)

Täpsed küsimused leiab uuringuraportites olevatest ankeetidest.

Kui sageli toimub?

Uuringut viiakse läbi iga nelja aasta tagant. Esimene uuring Eestis toimus 1993/1994. õppeaastal. Seni viimane, järjekorras seitsmes, viidi läbi veebruarist aprillini 2018. aastal. Järgmine uuring viiakse läbi 2021/2022. õppeaastal.

Rahvusvahelised võrdlusandmed

Uuringut viiakse läbi Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) egiidi all enamikus Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas.

Esimene HBSC andmekogumine oli 1983/1984. õppeaastal ja selles osales viis maad. Tänaseks kuulub HBSC võrgustikku 50 riiki ja regiooni. Alates 2003. aastast viib uuringut läbi Tervise Arengu Instituut.

HBSC uuringu rahvusvaheline veebileht

Tulemused ja publikatsioonid

Uuringu tabelid  ja raport

  • Rahvusvahelise uuringu faktilehed