Skip to content

Tervise ebavõrdsus

Keskmine oodatav eluiga on Eestis viimaste aastakümnete jooksul pikenenud oluliselt, ent süstemaatilised erisused tervises ja tervisega seotud tegurites rahvastikurühmade ja piirkondade vahel püsivad.

Teadusuuringud võimaldavad selgitada haavatavaid sihtrühmi ja hinnata tervise ebavõrdsuse elukaarepõhiseid tekkemehhanisme. Nende tulemused aitavad vähendada tervise ebavõrdsust.

Uuringute jaoks kasutatakse meie meditsiiniregistrite andmeid.

Käimasolevad projektid

  • Päästeteenistujate haigestumus ja suremus: kohortuuring (20162030)
  • Elukäigupõhised sotsiaalmajanduslikud ja psühhosotsiaalsed riskitegurid, täiskasvanuea tervisekäitumine, terviseseisund ning põhjusjärgne suremus: kohortuuring (20172023)

Rahvusvahelised koostööprojektid

Osaleme mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides.....

  • EuroMOMO iganädalane suremusseire Euroopas/EuroMOMO is a European mortality monitoring activity, aiming to detect and measure excess deaths related to seasonal influenza, pandemics and other public health threats. Iganädalaselt avaldatakse EUROMOMO lehel...
  • GBD (Global Burden of Disease) ülemaailmne haiguskoormuse uuring/Most comprehensive global study analysing 286 causes of death, 369 diseases and injuries, and 87 risk factors in 204 countries and territories reveals how well the world’s population were prepared in terms of underlying health for the impact of the COVID-19 pandemic. Projekti viimased tulemused.
  • LIFEPATH Tervena vananemise sotsiaalseid erisusi mõjutavad elukäigupõhised bioloogilised levikuteed 20122023
  • CHAIN: rahvusvaheline koostööprojekt suremuse ebavõrdsuse vähendamiseks/CHAIN brings together researchers from all global regions and different research disciplines to advance the current state-of-the-art by offering new insights from social, laboratory-based and natural experiments into the causal mechanisms linking socioeconomic status and health. 20212030