Skip to content

Naiste tervis

Uuringud käsitlevad pahaloomuliste kasvajate ennetust ja ravi, sõeluuringuid, reproduktiivtervist, rasedust ja sünnitust, raseduse katkemise ja katkestamisega seotud probleeme ning postmenopausis naiste tervist.

Kirjutaks siia lause selle kohta, kui väärtuslikuks infoallikaks on registrid (?).

Võiks kirjutada ka lause, et miks need vajalikud on - milliseid otsuseid nende põhjal teha saab.

Peamised uuringud

  • COVID-19 mõju rasedustulemile - registripõhine uuring (2020-2023)
  • HPV kodutest sõeluuringus mitteosalenud naistele: randomiseeritud teostatavusuuring (2020-2030)
  • HPV kodutesti piloteerimine emakakaelavähi sõeluuringus (2021-2025)
  • Pap-testi kvaliteedi ja patoloogilisele leiule järgneva kliinilise jälgimise ravijuhendile vastavuse hindamine emakakaelavähi patsientidel Eestis (2020-2022). Loe projekti (MOBJD579) kohta ETIS-est

Eesti - Soome koostööprojektid

  • Hormoonasendusravi postmenopausis – hüved ja ohud (1998-2025)
  • Operatiivsete sünnituste ajatrendid Eestis ja Soomes