Skip to content

Elukäigupõhised uuringud

Elukäigupõhiste uuringute käigus kogutakse samadelt inimestelt regulaarselt, teatud perioodide järel, andmeid nende vaimse ja füüsilise tervise, toitumis- ja liikumisharjumuste, elustiili ning sotsiaaldemograafiliste näitajate kohta.

Tulemuste abil kaardistatakse võimalikud tegurid, mis mõjutavad inimese tervise (sh ka krooniliste haiguste) ja tervisekäitumise kujunemist.

Peamised uuringud

Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU)

Euroopa laste, noorte ning nende vanemate toiduvalikut, elustiili ja tervist mõjutavate tegurite uuring (IDEFICS/I.Family)