Skip to content
Koolitus
-

Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda

Sihtrühm
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad
Keel
eesti
Eesmärk

Lastekaitsetöötaja tunneb perevägivalla toimemehhanisme, mõju lapsele ning teab, mida on võimalik teha lapse ja pere abistamiseks.

Õppe kogumaht
24 akadeemilist tundi
Kava

Koolituse tulemisena osalenu:

  • mõistab perevägivalla olemust ja selle mõjusid lapsele
  • oskab kirjeldada ohvrist vanema psühholoogilist olukorda
  • teab erinevaid riiklikke teenuseid, abivõimalusi perevägivalla ohvritele ja vägivalda tarvitavatele vanematele
  • mõistab võrgustikutöö olulisust perevägivalla juhtumite lahendamisel
  • tunneb perevägivalla juhtumitega töötamist puudutavat seadusandlust, tsiviil- ja kriminaalmenetluse eripärasid

 

9. september 2021

10.00 - 11.30 Perevägivalla mõiste, toimemehhanismid, statistika, müüdid

11.30 - 11.45 Paus

11.45 - 13.15 Vägivaldse lapsevanema vägivaldse käitumise ja ohtlikkuse hindamine

13.15 - 13.45 Paus

13.45 - 15.15 Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või arengu häirumine

15.15 - 15.30 Paus

15.30 - 17.00 Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või arengu häirumine

 

10. september 2021

09.00 - 10.30 Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või arengu häirumine

10.30 - 10.45 Paus

10.45 - 12.15 Lapse perevägivallas - tunnistaja või ohver, sotsiaalse võrgustiku kaasamine, lapse ohvrist vanema mõistmine, toetamine ja kaasamine.

12.15 - 12.45 Paus

12.45 - 14.15 Hea võrgustikutöö ja rollid taasohvristamise vältimiseks

14.15 - 14.30 Paus

14.30 - 16.00 Riiklikud teenused peredele, kus esineb lähisuhtevägivalda.

 

07. oktoober 2021

10.00-11.30 Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses

13.15-13.45 Paus

13.45-15.15 Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses

15.15-15.30 Paus

15.30-17.00 Kriminaalmenetlus

Koolituspäevad viiakse läbi veebiseminaride ning audio- ja videoloengute vaatamise teel e-õppekeskkonnas Moodle. Veebiseminaride lõplikud kellaajad on täpsustumas ja saadetakse osalejatele meilis.  Juhul, kui viiruse leviku olukord Eestis taandub, viiakse koolituspäevad läbi täiesti kontaktõppes asukohaga Tallinnas, Tervise Arengu Instituudis.

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: riina.poder@tai.ee

 

Koolitajad
Mariana Saksniit,Anne Haller,Katrin Pihlap,Maiju Mumm
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Lisainfo

Koolitajad:

Mariana Saksniit - kliiniline lapsepsühholoog, perevägivalla ekspert, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Tartu Seksuaaltervise Kliinik

Katrin Pihlap - Tartu Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist

Maiju Mumm või muu Sotsiaalkindlustusameti piirkondlik ohvriabispetsialist

Anne Haller - jurist, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus

Karin Talviste - riigiprokurör

Maht: 24 akadeemilist tundi

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.