Skip to content
Koolitus
-

Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine

Asukoht
Paik
Sihtrühm
lastekaitsetöötajad, asendus- ja perekodu töötajad
Keel
vene
Eesmärk

teadmised ja oskused, et tunda ära lapse seksuaalse arengu kõrvalekalded ja normid ning oskus ja julgus sobimatu või lubamatu seksuaalkäitumise korral pedagoogiliselt sekkuda.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinud õppija:

 • tunneb lapse ja noore seksuaalset arengut ja teab, kuidas seda toetada
 • oskab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist Lipusüsteemi metoodika järgi
 • oskab piireületavale seksuaalkäitumisele pedagoogiliselt reageerida
 • oskab õpetada Lipusüsteemi metoodikat kolleegidele ning luua laste ja noorte seksuaalkäitumisega seotud juhtumite käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
Õppe kogumaht
14 akadeemilist tundi
Kava

Lipusüsteem on Belgias seksuaaltervise kompetentsikeskuses Sensoa välja töötatud teaduspõhine meetod, mis aitab hinnata laste ning laste ja täiskasvanute vahelist seksuaalkäitumist nelja lipu alusel. Samuti on meetodi osaks reageerimisjuhised, kuidas lastega seksuaalkäitumisest rääkida. 

Teemad koolitusel:

 • Lipusüsteemi sissejuhatus.
 • Lapse seksuaalne areng eelkoolieas.
 • Lapse seksuaalne areng koolieas.
 • Lipusüsteemi rooliratas (olukorra hindamine, kriteeriumid, lippude iseloomustus, lisakriteeriumid)
 • Juhtumite arutelu rühmades (oma näited, eriolukorrad)
 • Olukordadele reageerimine (laste tasand, vanema tasand)
 • Olukordadele reageerimine (organisatsiooni tasand)

Kui koolitus toimub kontaktõppes, siis on I koolituspäeva pikkus kl 10.00 - 17.00 ja II päeval kl 9 - 12.30 koos pausiga. Lisandub kodutöö 2 tundi. Koolitus toimub Jõhvis, asukoha saadame meilile.

Kui koolitus toimub veebis, saavad osalejad koolitusele eelnevalt iseseisva töö materjalidega e-õppekeskkonnas Moodle, mis sisaldab videoloengute ja materjalide vaatamist. Veebiseminar toimub 9. septembril kl 9.45 - 15.45. Peale veebiseminari järgneb iseseisev töö juhtumite lahendamisega, mille vastused tuleb postitada e-õppekeskkonna foorumisse.

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil riina.poder@tai.ee.

 

 

 

Koolitajad
Oljona Damaskina,Olga Gerassimenko
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut