Skip to content

TAI inimuuringute eetikakomitee

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee (TAIEK) hindab inimesel tehtavate biomeditsiiniliste ning käitumis- ja sotsiaalteadustealaste uurimisprojektide eetilisi ja andmekaitsealaseid aspekte.

NB! 2019. aastal vastu võetud isikuandmete kaitse seadus muutis teadusuuringute läbiviimise korda. Kui eriliigiliste isikuandmete kogumiseks ei ole võimalik võtta andmesubjekti nõusolekut, tuleb uuringu läbiviimiseks taotleda luba eetikakomiteelt (IKS §6).

Avalduse esitamine

Esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. uuringuga seotud dokumendid (doc, pdf või zip vormingus), nimekirja leiad avalduse vormist

Dokumendid tuleb saata:

E-kirjaga saab saata kuni 20 MB mahuga manuseid. Suuremad failid esitada kas paberil, andmekandjal (CD-plaat, mälupulk) või lingina, kust saab dokumendid alla laadida.

Tähtajad

 • Avalduse dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15 päeva enne eetikakomitee koosolekut.
 • Hilinenud ja ainult osaliselt nõuetele vastavate dokumentidega avalduse läbivaatamine lükkub järgmisele koosolekule.

Dokumentide esitamise tähtaeg

Koosoleku aeg

3. märts

18. märts

31. märts

15. aprill

5. mai

20. mai

2. juuni

17. juuni

4. august 19. august
1. september 16. september
6. oktoober 21. oktoober
3. november 18. november
1. detsember 16. detsember

Otsusest teatamine

 • Eetikakomitee annab vastuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul pärast komitee koosoleku toimumist avalduses märgitud vastutava uurija e-posti aadressile.
 • Komitee kooskõlastused väljastatakse digitaalselt allkirjastatuna (v.a kliinilised ravimiuuringud). Paberil kooskõlastuse saamiseks palume pöörduda komitee sekretäri poole.

NB! Kliiniliste ravimiuuringute läbiviijatel palume tutvuda ka alljärgneva juhisega

Ekspertiisi tasu

 • Kasumit mittetaotlevatele juriidilistele isikutele on ekspertiis tasuta.
 • Kasumit taotlevatele juriidilistele isikutele on ekspertiisi maksumus  383 eurot.
 • Inimtervishoius kasutatavate kliiniliste ravimiuuringute oluliste muudatuste hindamise tasu on 200 eurot.

Arve saadame e-postiga. Arve väljastamiseks tuleb esitada:

 1. kavandatava uuringuplaani number või uuringu pealkiri
 2. arve maksja nimetus, tavaposti aadress ja e-posti aadress