Skip to content
Sisukaart

Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes

Projekti eesmärk on tõsta kohalikes omavalitsustes rahvatervise valdkonna tähtsust ning suurendada kompetentse tõenduspõhise praktika kasutamiseks.-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas

Projekti raames:

1) parandatakse andmete kättesaadavust ning koostatakse analüüsimist ja rakendamist toetavaid töövahendeid kohalikele omavalitsustele

2) arendatakse rahvatervise valdkonna võimekust - tegevuste valdkondadeülene strateegiline planeerimine, mille elluviimiseks kasutatakse enam tõenduspõhiseid praktikaid, koostöövõrgustike loomine ja arendamine ning nõustamis- ja/või mentorsüsteemi loomine kohalikes omavalitsustes

3) kohandatakse, piloteeritakse ja viiakse ellu sekkumist Toybox lasteaedades - toitumis- ja liikumisharjumusi kujundava sekkumise rakendamine laste ülekaalulisuse ennetamiseks

Osalejad

Tervise Arengu Instituut, Norra Rahvatervise Instituut

Projekti ajastus

2020-2024

Projekti rahastaja

Projekti tegevusi rahastatakse Norra toetuste programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

Lisainfo

Lisainfo terviseinfo.ee veebis

Projekt: Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes