Skip to content

Struktuur ja juhtimine

Tervise Arengu Instituudis on kaheksa keskust, mille koosseisus on valdkonnad, osakonnad ja registrid:

  • teaduskeskus
  • tervisestatistika ja -registrite keskus
  • terviseriskide ennetamise keskus
  • narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskus
  • tervise ja heaolu edendamise keskus
  • terviseturunduse keskus
  • koolituskeskus
  • tugikeskus

Lisaks töötavad instituudi juures:

Töötajate kontaktid

Juhtimine

Tervise Arengu Instituut on Sotsiaalministeeriumi allasutus.

Instituuti juhib direktor, kelle valib teadusnõukogu avaliku konkursiga. Direktor valitakse kuni viieks aastaks.

Tervise Arengu Instituudi direktor on Annika Veimer

Teadusnõukogu

TAI kõrgeim otsustuskogu on teadusnõukogu. Teadusnõukogu koosseisu kinnitab TAI direktori ettepanekul sotsiaalminister.

Toomas Veidebaum TAI teadusdirektor, teadusnõukogu esimees
Eha Nurk TAI toitumisuuringute osakonna juhataja
Hede Sinisaar Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja
Jaanus Harro Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi psühhofüsioloogia professor
Kaire Innos TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja
Kristi Rüütel TAI teadussekretär
Maris Jesse Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler
Raivo Uibo Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi immunoloogia professor
Tiia Pertel TAI tervise ja heaolu edendamise keskuse juhataja

Praegune koosseis on kinnitatud 24. augustil 2018.