Skip to content

Instituudist

Tervise Arengu Instituut (TAI) on riigi teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb rahvatervishoiu teadustöö, haiguste ennetamise programmide ja tegevuste ning tervisedendusega.

Meie missioon

Oleme teaduspõhiste tervislike valikute kujundaja.

Meie visioon

Tervise Arengu Instituut on Eestis juhtiv rahvusvaheliselt tunnustatud rahvatervishoiu kompetentsikeskus, kes koostöös partneritega

  • kujundab teaduspõhist tervisepoliitikat,
  • soodustab tervist ja heaolu toetavat elukeskkonda ning
  • loob ja jagab terviseteadmust,

mille tulemusena on olulised tervisenäitajad aastaks 2025 paranenud.

Meie väärtused

  • Koostöö
  • Pädevus
  • Uuendusmeelsus

Mida me teeme

Oma töös ühendame rahvatervishoiu teadusliku uurimise ja sekkumistegevused. Loe täpsemalt meie tegevuste kohta.

Struktuur ja juhtimine

Tervise Arengu Instituut on Sotsiaalministeeriumi allasutus, mille kõrgeim otsustuskogu on teadusnõukogu ja mida juhib direktor. Loe täpsemalt meie struktuuri ja juhtimise kohta.

Töötamine TAI-s

Kui sind kõnetavad meie väärtused ja soovid panustada inimeste tervise ja heaolu arengusse,  uuri lähemalt töötamise kohta TAI-s.

Rahastus

TAI tegevust rahastatakse riigieelarvest, sihtannetustest, majandustegevusest saadud tulust ja muudest välisallikatest.

Õigusaktid

Meie tegevust reguleerib Tervise Arengu Instituudi põhimäärus. Teised olulised õigusaktid: